حمزه جعفرزاده  -  ریئس شورای اسلامی شهر


 
صابر اکبرزاده -  نایب رئیس شورای اسلامی شهر


 
اسماعیل عبدی - خزانه دار


 
عباس گلی - منشی اول


 
مهدی شالیکار - منشی دوم

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0