نام ونام خانوادگی پست سازمانی
سید علیرضا رسولی معاونت شهردار
مجتبی نیک پور درآمد و ذیحساب
حسن اکبرزاده انباردار و کارپرداز
ناصر اخوان یگان گشت شهری
اسماعیل گل زاده املاک و نوسازی
محراب پروین زیباسازی شهری
ذکراله گلی مسئول واحد آتشنشانی
رضوان اله کریمی قراردادها و دبیر کمیسیون معاملات
رحمت اله گیلانی حراست و سرپرست فضای سبز
حسینعلی محمد زاده مسئول واحد ساختمانی
اسماعیل گل زاده اصناف
سید کاظم حسینی متصدی مالی
مهران نعمت پور امور اداری
حسین شیرویه دبیر کمیسیون ماده صد
محمد حسین نعمت پور روابط عمومی و آموزش شهروندی
محمد رهبر مسئول دفتر شهردار
جابر رضا زاده مقدم متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر
محمد باقر خاکپور دبیرخانه و بایگانی
حمیدرضا یوسفی مسئول فنی و عمران
سقا نجفی مسئول خدمات شهری و سد معبر
   

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0