پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس (داخلی)
مسئول واحد درآمد سیف اله قادی 122
مسئول واحد کارپردازی میترا راهی 106
مسئول واحد یگان گشت شهری آرش رحمانی 103
مسئول واحد نوسازی مجتبی نیک پور 123
مسئول واحد آتشنشانی ذکراله گلی  
مسئول واحد قراردادها رضوان اله کریمی 116
مسئول واحد حراست سید عابد سلیمانی 102
مسئول واحد ساختمانی حسین شیرویه 114
مسئول واحد اداری و مالی حسین نعمت پور 120
دبیر کمیسیون ماده صد منوچهر قلی زاده 107
مسئول واحد روابط عمومی و آموزش شهروندی علی اکبر قدمی 124
مسئول دفتر شهردار حمید علی نژاد 111
دبیر شورا و مسئول واحد حقوقی جابر رضازاده مقدم  
مسئول واحد دبیر خانه و بایگانی باقر خاکپور 115
مسئول واحد فنی و عمران  سید حسن رضوی 121
مسئول واحد خدمات شهری سقا نجفی  
مسئول واحد فضای سبز حسین جعفرقلی زاده  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0