پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس (داخلی)
معاونت شهردار سید علیرضا رسولی 101
درآمد و ذیحساب مجتبی نیکپور 122
کارپرداز حسن اکبرزاده 106
یگان گشت شهری ناصر اخوان 103
املاک و نوسازی اسماعیل گل زاده 123
زیباسازی شهری محراب پروین  
مسئول واحد آتشنشانی ذکراله گلی  
قراردادها و دبیر کمیسیون ماده صد رضوان اله کریمی 116
حراست رحمت اله گیلانی 102
مسئول واحد ساختمانی حسینعلی محمدزاده 114
اصناف اسماعیل گل زاده  
مسئول واحد اداری حسین نعمت پور 120
دبیر کمیسیون ماده صد حسین شیرویه 107
واحد مالی جعفر جعفرقلی زاده 118
روابط عمومی و آموزش شهروندی محمدحسین نعمت پور 124
مسئول دفتر شهردار محمد رهبر 111
متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی جابر رضازاده مقدم  
دبیر خانه و بایگانی باقر خاکپور 115
مسئول واحد فنی و عمران  حمیدرضا یوسفی 121
مسئول واحد خدمات شهری سقا نجفی  
مسئول واحد فضای سبز موسی حاجی زاده  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0