• ساعت : ۱۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۷۸۹
محیط زیست
پاکسازی نمادین ساحل به مناسبت روز جهانی محیط زیست

<p style="text-align:center">محیط زیست<br /> &nbsp;<br /> در روز هفدهم خرداد به مناسبت روز جهانی محیط زیست&nbsp;<br /> شهردار و شورای اسلامی شهر سرخ رود به همراه ریاست &nbsp;اداره محیط زیست شهرستان محمودآباد و پرسنل واحد خدمات شهرداری &nbsp;با حضوری نمادین ، بخشی از ساحل سرخ رود را تمیز کردند.&nbsp;<br /> در این حضور که مهندس کبود شهردار ،مهندس اسماعیلی ریاست اداره محیط زیست شهرستان، مهندس جعفرزاده عضو شورای اسلامی ، دکتر سعیدی مشاور شهردار و دیگر کارکنان شهرداری و با همراهی &nbsp;پرسنل &nbsp;اداره محیط زیست شهرستان محمودآباد انجام پذیرفت.&nbsp;<br /> مهندس کبود در پایان این مراسم اشاره کرد که این موضوع، &nbsp;روزی جهانی دارد و افزود با توجه به اینکه ما نباید معطوف به یک روز باشیم و برداشتن زباله را می بایست وظیفه ای فردی بدانیم و در حفظ محیط زیست اطرافمان &nbsp;کوشا باشیم.<br /> محیط زیست را محیط زیست بدانیم نه یک کلمه بی معنا چرا که در آن زیست و زندگی میکنیم.</p> <p style="text-align:center">روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخ رود</p> <p style="text-align:center"><img alt="1.png" src="/_douranportal/images/1403/1محیط زیست/1.png" style="height:625px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="2.png" src="/_douranportal/images/1403/1محیط زیست/2.png" style="height:625px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="3.png" src="/_douranportal/images/1403/1محیط زیست/3.png" style="height:625px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="4.png" src="/_douranportal/images/1403/1محیط زیست/4.png" style="height:625px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="5.png" src="/_douranportal/images/1403/1محیط زیست/5.png" style="height:625px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0