• ساعت : ۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ 
  • کد خبر : ۲۷۸۴
مسئولین چهار واحد شهرداری سرخ رود دست خوش تغییرات شدند
مسئولین چهار واحد شهرداری سرخ رود دست خوش تغییرات شدند

صبح امروز پنج خرداد ۱۴۰۳ 
مسئولین چهار واحد شهرداری سرخ رود دست خوش تغییرات شدند
با حضور کبود فیروز جایی شهردار و نعمت پور مسئول اداری شهرداری حکم تودیع و معارفه این مسئولیت ها انجام شد .
حاج اکبر قدمی مسئول سابق روابط عمومی به عنوان مسئول آتش نشانی تنفیذ شدند 
و مهندس کریمی با مسئولیت سابق قراردادها به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب و معارفه شد. 
مهندس گلی با مسئولیت قبلی ریاست آتش نشانی به سمت جدید مسئول ستاد بحران انتخاب شد
و مهندس فرج پور به عنوان نیروی ماموریتی از شهرداری آمل به عنوان مسئول قرار داد های شهرداری سرخ رود معرفی شدند  .

شهردار سرخ رود در صحبت های خود با آروزی موفقیت برای ایشان در سمت های جدید شان ابراز کرد هرکدام از واحد های ما در گذشته روند رو به پیشرفتی داشتند و بنده از شما  میخواهم این موضوع مستمر بوده و این روند را هر چه بیشتر بهبود بخشیده و تکمیل کنید و نوآور باشید.


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سرخ رود

1.png

2.png

3.png

4.png

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0