• ساعت : ۱۳:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۷۶۵
روزی به نام شهردار
روزی به نام شهردار یقینا مبارک است روزی که به نام توست

روزی به نام شهردار
یقینا مبارک است روزی که به نام توست

همزمان با 25 اسفند روز شهردار اعضای شورا شهر و کارکنان شهرداری
به پاس زحمات مهندس کبود فیروزجائی از وی تقدیر کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سرخ رود

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0