• ساعت : ۱۱:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۷۶۱
مبارزه با زمین خواری
محمد حسین احمدی به عنوان نماینده قرارگاه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی و محیط زیست در امور ساخت و ساز های غیر مجاز برای شهرستان محمودآباد و سرخ رود منصوب شد.

مبارزه با زمین خواری
 
محمد حسین احمدی به عنوان نماینده قرارگاه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی و محیط زیست در امور ساخت و ساز های غیر مجاز برای شهرستان های آمل ، محمودآباد و سرخ رود منصوب شد.

صبح امروز ۲۹ بهمن در هفتمین جلسه شورای اداری ۱۴۰۲ شهرستان محمودآباد با حضور ریاست و کارکنان ادارات شهرستان محمودآباد به ریاست فرماندار  و حضور ویژه سردار اکبرزاده مشاور استاندار مازندران در حوزه مبارزه با زمین خواری و ساخت و ساز های غیر مجاز و محیط زیست برگزارشد.
 
در این جلسه که با موضوعیت نگاه به انتخابات و فرمایاشات رهبری و تشویق و حضور حداکثری مردم در انتخابات برگزار شد و انتخابات پیش رو از جوانب مختلف در شهرستان محمودآباد بررسی شد در ادامه این جلسه مهندس احمدی شورای شهر سرخ رود به عنوان پیش قراول جوان در محمودآباد به عنوان نماینده قرارگاه صیانت از منابع طبیعی ، اراضی ملی و محیط زیست در امور ساخت و ساز های غیر مجاز منصوب شد .ایشان در رزومه خود دو سال سابقه ریاست شورای شهر سرخ رود را نیز دارد .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سرخ رود

10_6384386072670569670.png

 

11.png

12.png

13.png

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0