• ساعت : ۱۱:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۷۱۲
اقدامات روزانه كاركنان زحمتكش واحد خدمات شهری و فضای سبز
اقدامات روزانه کارکنان زحمتکش واحد خدمات شهری و فضای سبز

گزارش تصویری 

اقدامات روزانه کارکنان زحمتکش
واحد خدمات شهری و فضای سبز

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سرخ رود

30.png

31.png

32.png

33.png

34.png

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0