چهارشنبه, 17 آذر 1400
  • ساعت : ۱۴:۱۶:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
  • کد خبر : ۲۱۹۱
اجرای فضای سبز در حاشیه و میدان زیرگذر كمربندی شهر

#فضای_سبز 

اجرای فضای سبز در حاشیه و میدان زیرگذر کمربندی شهر
توسط واحد فضای سبز شهری #شهرداری_سرخ_رود 

روابط عمومی شهرداری #سرخ_رود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0