عنوان : مهندس موسوی نژاد در سمت شهردار سرخ رود ابقا شد .
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۱۵:۱۷:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با رأی اعضای محترم شورای اسلامی شهر سرخ رود طی مصوبه شماره 26 مورخ 96/6/20 جناب آقای مهندس سید محمدمهدی موسوی نژاد در سمت شهردار سرخ رود ابقا شدتعداد بازدید : 588

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0