دوشنبه, 2 مهر 1397

عنوان : مهندس موسوی نژاد در سمت شهردار سرخ رود ابقا شد .
کد خبر : ۱۹۹۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۱۵:۱۷:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با رأی اعضای محترم شورای اسلامی شهر سرخ رود طی مصوبه شماره 26 مورخ 96/6/20 جناب آقای مهندس سید محمدمهدی موسوی نژاد در سمت شهردار سرخ رود ابقا شد
بازگشت           چاپ چاپ